Home » Óravázlat, 2019

Óravázlat, 2019

Rövid leírások arról, melyik órán mit mondtam el, olvasnivalók.

TBE: Theory-Based Ecology könyv.

II. 15. A muzikális majom. (Scheuring István előadása) pdf

II. 22. Bevezető óra

Evolúció: világnézettől független természettudomány

Evolúció: magunkról is szóló tudomány

Példák matematikai gondolatmenetekre:

Ember mitokondriális törzsfája (Wikipedia: Mitochondrial Eve)

Időskálák: mikroevolúció, fajképződés, makroevolúció

III. 1. Replikátorok és szelekció

Replikátorok: klónok, gének, fajok

Lényeg 1. A nagyobb pillanatnyi növekedési rátájú replikátor aránya nő a a kisebb növekedési rátájúval szemben.

Lényeg 2.: Ugyanazt a táplálékot fogyasztó (ugyanolyan módon regulált) populációk közül az győz, amelyik a legalacsonyabb táplálékkoncentráció (pesszimális körülmények) között is meg tud élni.

Fontos érteni a kettő közötti viszonyt!

Olvasnivaló: TBE könyv TBox 7.1, Figure 7.4-5, 121-127. oldal

III. 8. Lotka-Volterra versengési modell és tanulságai

Olvasnivalók:

Kovács Bianka diplomamunka 1.fejezet

TBE könyv TBox 9.1, 171-173.oldal

Lényeg: Ha egy faj legalább részben más táplálékot fogyaszt, mint a versenytársa, akkor lecsökken köztük a versengés. A ritka fajnak előnye származik a ritkaságból (negatív gyakoriságfüggés), ami oda vezet, hogy kölcsönösen fel tudnak nőni egymás ellenében és stabilan együttélhetnek. Minél kisebb közöttük a táplálék-átfedés, tehát a versengés, annál nagyobb paramétertartományban élhetnek együtt.

III. 29. Elemi szelekciós elmélet

Melső végtag evolúciója: homológia és analógia

Gerincesek leszármazása: rendszertani kategóriák és kládok

Tudománytörténeti háttér: Lamarck (1809), Darwin (1859), Mendel (1866)

Modern evolúciós szintézis (‘920-as évek): R. Fisher, J.B.S. Haldane, S. Wright

Prezentáció: pdf

Jegyzet: pdf

IV. 5. Neutrális molekuláris evolúció

Sok a következmények nélküli mutáció. Bármelyikük 1/N valószínűséggel fixálódik, így a genomszekvencia folyamatosan változik, az eltelt idővel arányosan. Molekuláris törzsfák.

Kirajzás Afrikából – szemlélteti, hogy mi mindent tudunk már: Wikipedia: History of human migration

IV. 12. Sztochasztikus populációgenetika elmélete. pdf pdf

IV. 26. Adaptív dinamika, fajképződés

V. 3. Játékelmélet. alturizmus

V. 17. Záróóra: A nagy történet