Home » Elméleti ökológia

Elméleti ökológia

Neptun kód: fffn9b25, 2 kredit, tavaszi félévekben megtartva.

Oktató: Meszéna Géza

A Theory Based Ecology c. könyv elméleti része alkotja a tananyag magvát.

A tárgy korábbi tematikájáról egyenlőre az előadó régi honlapjáról lehet tájékozódni:

http://gezameszena.web.elte.hu/REGI/web/Oktatas/ElmOkol2012/index.htm

Előadások időpontja és helye félév eleji megbeszélés szerint


Leave a comment

Your email address will not be published.

Archives