Home » Elméleti ökológia

Elméleti ökológia

Neptun kód: fffn9b25, 2 kredit, tavaszi félévekben megtartva.

Oktató: Meszéna Géza

A tárgy szokásos tematikájáról egyenlőre az előadó régi honlapjáról lehet tájékozódni:

http://gezameszena.web.elte.hu/REGI/web/Oktatas/ElmOkol2012/index.htm

Idén az az újdonság, hogy elkészült a Theory Based Ecology c. könyvünk, amelynek elméleti része alkotja a tananyag magvát.

 

Előadások időpontja és helye a 2015/16 tanév tavaszi félévében:

félév eleji megbeszélés szerint


Leave a comment

Your email address will not be published.

News

Archives