Home » Biológiai fizika » Óravázlat – kurrens

Óravázlat – kurrens

Rövid leírások arról, melyik órán mit mondtam el, illetve, hogy melyik jegyzetből lehet utánaolvasni. Az utóbbi elsősorban akkor, ha változik a korábbiakhoz képest.

A két alapjegyzet:
  1. Az entrópiától az idegsejtig (Meszéna Géza)
  2. Fejezetek a fizikából (Elektrosztatika, rezgések és hullámok, kvantummechanika, Szilágyi András)

További olvasnivalókat lásd itt.

IX. 18.

Bevezető óra. Beszélgettünk a megértés mibenlétéről a fizikában. Megbeszéltünk egy kemosztát kísérletet. Kiszámoltuk, hogy a Hold gyorsulása a Newton-féle gravitációs törvénynek megfelelően kisebb, mint a fáról leeső almáé – sőt azt is, hogy Kepler 3. törvénye is ebből következik.

IX. 22.

Bevezetés 2. Elmeséltem a fizika fejlődését Newtontól napjainkig.

IX. 25.

A statisztikus termodinamika alapjai. Mikroállapot, makroállapot, második főtétel, temodinamikai egyensúly, termodinamikai valószínűség, entrópia, hőmérséklet. Boltzmann-eloszlás. E témakör alapjai az 1. jegyzetben találhatóak.

IX. 29. – X. 2.

Termodinamikai nemegyensúly a biológiában. Kemiozmotikus csatolás. Kémiai reakciók, aktivációs energia. Szabadenergia, kémiai potenciál. Nerst egyenlet.

X. 6.

Animációkat vetítettem membránhoz kötött bioenergetikai folyamatokról: membránpotenciál keletkezése, passzív és aktív iontranszport, kemiozmotikus csatolás, protonfűggő ATP szintetáz működése.

X. 9.

Elektrosztatika alapjai és a membránpotenciál. Ez az anyag – az előadásnál jóval bőségesebb formában – a 2. jegyzetben található meg.

X. 13.

Terepgyakorlat miatt elmaradt.

X. 16.

Idegingerület. Az 1. jegyzet tartalmazza az elméleti anyagot, és itt található az, amit vetítettem.

X. 20.

Horváth Gábor evőadása a polarizációlátásról.

X. 27.

Rezgések és hullámok – bevezetés; 2. jegyzet

XI. 6.

Szuperpozíció és hulláminterferencia, 2. jegyzet. az alábbi Wikipédia oldalakat mutogattam:

Polarization

Circular dichroism

XI. 10-27. órák

Kvantummechanika: hullámfüggvénytől az atomszerkezetig; 2. jegyzet. Az atomszerkezetről két prezentációt is mutattam: E1, E2. A Fourier transzformációk világáról itt van egy népszerűsítő cikkem – ez jóval több, mint amit az órán elmondtam.

XII. 1.

Lencsék, lencsetörvény. Mikroszkóp, távcső felbontóképessége – 2. jegyzet.

XII. 4.

Fehérje térszerkezet meghatározás: Röntgen krisztallográfia és NMR. Az NMR elve, NMR spektrum, NMR képalkotás, fNMR. Jó Wikipedia oldalak vannak:

Protein structure determination

X-ray crystallography

Nuclear magnetic resonance

Nuclear magnetic resonance spectroscopy

Nuclear resonance imaging

Functional magnetic resonance imaging

XII. 8.

Globális felmelegedés. Az IPPC következő anyagaiból mutogattam:

2007-es jelentés:

The Physical Science Basis, Chapter 1

2014-es jelentés:

Physics Summary

Mitigation Summary

XII.12.

Ionozációs sugárzások egészségügyi kockázata

Radiation-induced cancer

Linear no-threshold model

Effects of the Chernobyl disaster