Home » Biológiai fizika » Óravázlat – kurrens

Óravázlat – kurrens

Rövid leírások arról, melyik órán mit mondtam el, illetve, hogy melyik jegyzetből lehet utánaolvasni. Az utóbbi elsősorban akkor, ha változik a korábbiakhoz képest.

IX. 18.

Bevezető óra. Beszélgettünk a megértés mibenlétéről a fizikában. Megbeszéltünk egy kemosztát kísérletet. Kiszámoltuk, hogy a Hold gyorsulása a Newton-féle gravitációs törvénynek megfelelően kisebb, mint a fáról leeső almáé – sőt azt is, hogy Kepler 3. törvénye is ebből következik.

IX. 22.

Bevezetés 2. Elmeséltem a fizika fejlődését Newtontól napjainkig.

IX. 25.

A statisztikus termodinamika alapjai. Mikroállapot, makroállapot, második főtétel, temodinamikai egyensúly, termodinamikai valószínűség, entrópia, hőmérséklet. Boltzmann-eloszlás. E témakör alapjai ebben a jegyzetben találhatóak.

IX. 29. – X. 2.

Termodinamikai nemegyensúly a biológiában. Kemiozmotikus csatolás. Kémiai reakciók, aktivációs energia. Szabadenergia, kémiai potenciál. Nerst egyenlet.

X. 6.

Animációkat vetítettem membránhoz kötött bioenergetikai folyamatokról: membránpotenciál keletkezése, passzív és aktív iontranszport, kemiozmotikus csatolás, protonfűggő ATP szintetáz működése.

X. 9.

Elektrosztatika alapjai és a membránpotenciál. Ez az anyag – az előadásnál jóval bőségesebb formában – ebben a jegyzetben található meg.

X. 13.

Terepgyakorlat miatt elmarad.

 

Archives