Home » Óravázlat – 2016

Óravázlat – 2016

szeptember

A szeptemberi órák során a termodinamika statisztikus fizikai alapjairól és azok bioenergatikai alkalmazását volt szó: entrópia, hőmérséklet, termodinamika 2. főtétele. Megbeszéltük, hogy az élőlényeknek folyamatosan entrópiát kell leadniuk ahhoz, hogy fenntarthassák rendezett állapotukat. Megtanultuk a Boltzamann eloszlást, azaz a részecskeállapotok energia szerinti eloszlását termodinamikai egyensúlyban, és annak a membránpotenciálra való alkalmazását, a Nernst-egyenletet. Áttekintettük a membránpotenciál keletkezésének mechanizmusát, és megbeszéltük a kemiózmotikus csatolást. Mindez le van írva Az entrópiától az idegsejtig című jegyzetben. Mindezekhez szükség volt az elektrosztatika alapjainak az áttekintésére is: elektromos tér, és potenciál, Coulomb-törvény, Gauss törvény, elektromos kettősréteg, dielektromos állandó. Ezek a Fejezetek a fizikából című jegyzetben találhatóak meg.

október 6.

Idegsejt. Goldman egyenlet. Idegsejt működése, akciós potenciál. A Goldmann egyenlet levezetése szerepel Az entrópiától az idegsejtig című jegyzetben. Az idegsejt működéséről ebben a jegyzetben van – az órainál jóval részletesebben szó: The Nerve Impulse (az órán ebből vetítettem ábrákat).

október 7.

Gépi tanulás: Hebb szabály, Perceptron, többrétegű perceptron, tanítás, backpropagation algoritmus. Néhány Wikipédia szócikket mondanék, amelyekben az elmondottak bőven benne vannak:

Hebbian theory – ez a biológiai koncepció

Perceptron – egyetlen idegsejt leegyszerűsített modellje

Artificial neural network – mesterséges neuronhálózat

Backpropagation – hogyan tanítsunk egy bonyolult neuronhálózatot?

október 13.

Dinamikai rendszerek, differenciálegyenlet. Populációnövekedés. RC áramkör. Stabil és instabil egyensúlyi pont, azaz vonzó, vagy taszító fix pont. Önszabályozás. Az RC áramkör differenciálegyenlete, és annak megoldása benne van a Fejezetek a fizikából jegyzetben – a többi eset nagyon hasonló.

október 14.

Bonyolult dinamikák.

Wikipedia: Logistic map

október 20.

Rezgések hullámok: Harmónikus rezgés: differenciálegyenlete és mint a körmozgás vetülete. Szuperpozíció. Interferencia: fázis- és útkülönbség; erősítés, kioltás; két rés, sok rés. Jegyzet: Fejezetek a fizikából

október 21.

Különböző frekvenciájú rezgések összetétele. Lebegés, felharmónikusok, hangszín. Fourier-sor, Fourier transzformáció.

Jegyzet: Fejezetek a fizikából

Természet Világa cikk: Rezgésszámtan

október 27.

Összefoglalás, számolási gyakorlat.

október 28.

ZH írás

novemberi órák

Atom/kvantum fizika. Majdnem minden megtalálható a Fejezetek a fizikából jegyzetben. Az előadáson vetítettem Szilágyi András prezentációit: E1, E2.

Wikipedia oldalak.

Electromagnetic spectrum

Magmágneses rezonancia: NMR, NMR spectroscopy, MRI, fMRI

december 8.
december 9.

Izelítők Biológiai Fizikából. Fizikai Szemle különszám.