Home » Számonkérés

Számonkérés

A félé során megírt két ZH pontszámai és a beadott házi feladatok alapján megajánlok egy kollokvium jegyet. A bármilyen okból meg nem írt ZH nulla pontosnak számít. Szóban vizsgázhat bárki, aki a megajánlott jegyet bármilyen okból nem fogadja el. Vizsgázni lehet akár az egész anyagból, akár csak az egyik ZH anyagából. A vizsgán a felkészüléshez saját jegyzetek is használhatóak – viszont belekérdezek az anyag megértésébe. A ZH-n számológópen kívül semmilyen segédeszköz nem használható.

ZH időpontok

október 28. péntek

december 16. péntek

(az órák megszokott időpontjában)


Leave a comment

Your email address will not be published.

Archives