Home » Fizika – II.

Fizika – II.

Neptun kód: fktn1fi2

Előadók: Derényi Imre és Meszéna Géza.

Jegyzet:

Derényi Imre: A biofizika alapjai jegyzet

Egyes előadások tematikája, és a hozzájuk elérhető anyag (bővül még):

(A szögletes zárójelben a jegyzet fejezetszáma.)

II. 14.

Géza: Dinamikus rendszerek, kaotikus dinamika, logisztikus populációdinamika.

II. 21.

Imre: Másodlagos kötések: elektrosztatikus kötés [2.1], hidrogénhíd [2.2], Van der Waals kötés [2.3] (Debye-féle dipól-indukált dipól kölcsönhatás [2.3.1]), Lennard-Jones potenciál [2.3.4], hidrofób kölcsönhatás [2.4]

II.28.

Imre: Alacsony Reynolds számok fizikája [3.1], túlcsillapított mozgás [3.1.2]

III. 7.

Imre: Termikus fluktuációk [3.2], diffúzió [3.3], Einstein-féle fluktuáció-disszipáció tétel [3.3.2], termikus aktiváció [3.4]

III. 14.

Géza: Populációk terjedése

III. 21.

Géza: szelekció sztochasztikus elmélete pdf

III. 28.

Géza: Adaptív dinamika

IV. 4.

Imre: Árnyékolási jelenség: Debye-Hückel elmélet [4.1] (elsősorban töltött hártyák esetén [4.2])

IV. 11.

Imre: Membránok: elektromos tulajdonság [7.2], permeabilitás [7.3]

IV. 25.

Imre: Kémiai reakciók [5.1], diffúziós limit [5.3]

V. 2.

Imre: Hallás

V. 9.

Géza: Globális felmelegedés, előadás pdf

V. 16

Géza: Gépi tanulás