Home » Óravázlat – 2015

Óravázlat – 2015

Rövid leírások arról, melyik órán mit mondtam el, illetve, hogy melyik jegyzetből lehet utánaolvasni. Az utóbbi elsősorban akkor, ha változik a korábbiakhoz képest.

szept. 7.

Bevezetés. Élet és a 2. főtétel. Dobozba zárt gáz fluktuációja. Maxwell-démon.

szept. 10.

Mikro- és makroállapot, termodinamikai valószínűség entrópia. A jegyzetek közül a “Az entrópiától az idegsejtig” című tartalmazza az első néhány óra anyagát. Bemutattam néhány bioenergetikai animációt is.

szept. 14.

Energia, entrópia, hőmérséklet. Boltzman eloszlás. Barometrikus magasságformula. Nernst egyenlet.

szept. 17.

Elektrosztatika alapjai. Coulomb-törvény. Elektromos töltés. Elektromos tér. Elektromos fluxus. Gauss törvény. Végtelen töltött sík elektromos tere. Elektromos kettősréteg. Elektromos tér szigetelőben: dielektromos állandó. Elektromos potenciál. A jegyzetek közül a Szilágyi Andás: “Fejezetek a fizikából” című tartalmazza ezt az anyagrészt – bővebben, részletesebben, mint ahogy órán elmondom.

szept. 21.

Membránpotenciál keletkezése, egyensúlyi és nemegyensúlyi. Ehhez ismét az “Az entrópiától az idegsejtig” jegyzet olvasandó. Rövid összefoglalót mondtam szabadenergiáról, szabadentalpiáról (Gibbs potenciál) és (elektro)kémiai potenciálról, ez jegyzetben itt.

szept. 24.

Idegsejt működése, idegingerület. “Az entrópiától az idegsejtig” jegyzet tartalmazza a dolog fizikáját, a Goldman egyenlet levezetését. A biológiai jelenségről a “The Nerve Impulse” című angol nyelvű jegyzet ábrái alapján meséltem.

szept. 28.

Dinamikai rendszerek, differenciálegyenletek. Populációk exponenciális növekedése. Negatív visszacsatolás, stabil fix pont.

okt. 1.

Rezgések, harmónikus rezgés. Amplitúdó, periódusidő, frekvencia, körfrekvencia, fázis, kezdőfázis. Forgóvektoros ábrázolás. Fáziskülönbség, erősítés, gyengítés. lebegés. Az anyagrészt Szilágyi Andás: “Fejezetek a fizikából” című jegyzete tartalmazza. Beszéltem Fourier sorokról, Fourier transzformációról, erről egy népszerűsítő cikket ajánlhatok, amelyben lényegesen több van, mint amit az órán elmondtam.

okt 5.

Hullám és részecske. De Broglie összefüggések. A hullámfüggvény és annak valószínűségi értelmezése. Továbbra is a Szilágyi András féle jegyzet, ezt nem fogom már mindig odaírni.

okt 8.

Szuperpozíciók. Hely- és impulzus-sajátállapotok. Határozatlansági relációk.

okt 12.

Schrödinger macskája és a kvantumfizika elvi problémái.

okt 15.

Elektromágneses spektrum. Hullámhossz, frekvencia, foton-energia, hőmérséklet összefüggése.

nov. 2.

Dobozba zárt elektron hullámfüggvénye. Atomi hullámfüggvények, kvantumszámok. Még mindig a Szilágyi András-féle jegyzet olvasandó, hozzá két előadás is, amelyeket az órán bemutatok: E1, E2.

nov. 5.

Farkas Illés előadása hálózatokról. Háttér.

nov. 9.

Hullámok: longitudinális és transzverzális. Polarizáció: lineáris és cirkuláris. Atomi elektronállapotok perdülete és a spin. Elemek periódusos rendszere.

nov. 12.

Kvantum harmónikus oszcillátor. Infravörös (rezgési), látható és UV spektroszkópia.

nov. 16.

NMR, MRI. Wikipedia oldalakat mutogattam: NMR, NMR spectroscopy, MRI, fMRI

nov. 19.

Geometriai optika. Mikroszkóp, távcső felbontóképessége.

nov. 23.

Globális felmelegedés.

nov. 26.

Populációk dinamikája.

nov. 30.

Bonyolult dinamikák.

dec. 3.

Horváth Gábor előadása a polarizációlátásról. Előadás PDF.

dec. 7.

 


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.