Home » Óravázlat, 2023

Archives

Óravázlat, 2023

TBE: Theory-Based Ecology könyv

A MaFiHe 2017-ben és 2018-ban videófelvételt készítet az előadások nagy részéről. Ezek a  FizWeb-en megtalálhatóak Caesar-os (IIG-s) belépés után. A 2018-as óravázlathoz egyenként belinkeltem a megfelelő előadás-videót – a 2018-asat, ha volt, és a 2017-eset akkor, ha nem volt.

II. 27.

Bevezető óra. Az evolúcióbiológia világnézet-független természettudomány. Mutatóban beszéltem az evolúcióelmélet történetéről, és evolúciós törzsfáról. Megbeszéltük a különbséget homológia (közös származás) és analógia (azonos feladathoz való alkalmazkodás) között. Megbeszéltük, hogy az emlősök, madarak, a szárazföldi négylábúak vagy a gerincesek csoportját definiálhatjuk egy közös őssel. Az ilyen csoportot nevezzük kládnak. A halak viszont nem egy ilyen csoport, mert a halak közös őse őse az emlősöknek és a madaraknak is. Két példát mondtam matematikai jellegű evolúcióelméleti problémára

(1) Miért kb. 50-50%-a két nem gyakorisága egy populáécióban, ha a reprodukcióhoz kevesebb hím is elég lenne. Azért, mert akkor egy hímnek átlagosan több utódja van, tehát érdemesebb hím utódokat létrehozni. (Ronald Fischer gondolatmenete.) Ez a példa egyúttal példa arra is, hogy a gének szintjén folyó szelekció nem feltétlenül előnyös a faj számára. https://en.wikipedia.org/wiki/Fisher%27s_principle

(2) Koaleszcencia: egy állandó létszámú populációban előbb-utóbb mindenki azonos leszármazásúvá válik, azaz mindenkinek ugyanaz az egyed lesz az őse. (Nézhetjük ezt aszexuális leszármazással, vagy a szexuális esetben akár anyai, akár apai ágon.) A koaleszcencia várható ideje nagyjából annyi generáció, amennyi a populáció egyedszáma. TBE: TBox 11.4, 243. oldal

III. 6.

Példák az evolúciós történetből. Prezentáció: pdf

III. 13.

Replikátorok versengése: a gyorsabban növekvő (nagyobb fitnesszű) győz.. Exponenciális növekedés és a növekedés korlátja. A visszacsatolás nélküli és a visszacsatolt rendszer (TBE könyv 1.6 ábra a 15. oldalon). Tilman-féle R* szabály: egyetlen forrásért való versengést az nyeri, aki a legalacsonyabb forrásszinten tudja fenntartani a populációját (TBE 7.5-6 ábra, 126-7. oldal).

Elemi szelekciós elmélet: replikátorok közötti természetes szelekció matematikai leírása. Jegyzet: pdf.

III. 20.

Diploid populáció populációgenetikája: egy lokusz, két allél túlélési szelekció. Heterozigóta fölény a két allél együttéléséhez, heterozigóta hátrány pedig a ritka allél kihalásához vezet. A jegyzet ugyanaz, mint fent: pdf

A kanonikus példa heterozigóte előnyre a sarlóssejtes vérszegénység:

https://en.wikipedia.org/wiki/Sickle_cell_disease

Az órán a Barton et al.: Evolution c. könyv 391. oldalán látható táblázatát mutattam meg a szóban forgó allélok populációs elterjédéséről és a fitnesz mértékekről.

III. 27.